Archiwum

Zamówienia publiczne

Data dodania Data ostatniego załącznika Nazwa
25/11/2022 25/11/2022 Plan postępowań sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dn. 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych Domu Pomocy Społecznej “Syrena” na 2022 rok.
28/06/2022 28/06/2022 Plan postępowań na 2022 rok
10/11/2021 10/11/2021 Plan postępowań DPS (ZP w 2021 roku)
01/09/2021 01/09/2021 Informacja
01/09/2021 01/09/2021 Plan postępowań DPS (ZP w 2021 roku)
20/07/2021 20/07/2021 Plan postępowań TIK w 2021 roku.
26/11/2020 08/12/2020 Plan postępowań w 2021 roku.
27/10/2020 09/11/2020 Zapytanie ofertowe w ramach zasad konkurencyjności – dot. zakupu i dostawy środków ochrony osobistej dla pracowników.
13/01/2020 11/03/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi ochrony
10/01/2020 10/01/2020 Plan postępowań na 2020r.
25/11/2019 17/12/2019 Przetarg nieograniczony na Usługi Ochrony i dozorowania budynku oraz terenu DPS
25/11/2019 27/12/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, wędlin i artykułów drobiowych dla mieszkańców DPS
08/11/2019 03/12/2019 Przetarg nieograniczony na nową dokumentację projektową dla 9 DPS-ów
07/11/2019 07/11/2019 Aktualny plan postępowań na 2019r.
21/10/2019 12/12/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców na 2019 i 2020r.
16/10/2019 16/10/2019 Nabór na stanowisko starsza pokojowa
11/10/2019 11/10/2019 Aktualny plan postępowań na 2019r.
07/10/2019 12/11/2019 Przetarg nieograniczony na kioski diagnostyczne
04/10/2019 04/10/2019 Aktualny plan postępowań na 2019r.
14/08/2019 14/08/2019 Plan postepowań na 2019
02/01/2019 02/01/2019 Plan postępowań na 2019r.
07/12/2018 08/01/2019 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi ochrony i dozorowania budynku oraz terenu DPS
20/11/2018 02/01/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, wędlin i artykułów drobiowych dla mieszkańców DPS w 2019r.
05/10/2018 16/10/2018 Zapytanie ofertowe dot. rozbudowy posiadanego systemu E-dokumentacji
04/05/2018 05/06/2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY – SYSTEMY PRZYZYWOWE…
28/03/2018 25/04/2018 Ogłoszenie o zamówieniu dot. dostawy mięsa, wędlin i art. drobiowych.
27/11/2017 08/01/2018 Przetarg nieograniczony dot. ochrony osób i mienia oraz dozorowania budynku i terenu DPS
27/11/2017 08/01/2018 Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, wędlin i art. drobiowych dla mieszkańców DPS
10/08/2017 20/09/2017 Przetarg nieograniczony na modernizację łazienek w DPS SYRENA
02/03/2017 02/03/2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, DOT. OCHRONY
02/03/2017 02/03/2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, DOT. ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
07/02/2017 21/02/2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI – DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY ORAZ TERENU DPS
23/01/2017 23/01/2017 Plan postępowań zamówień publicznych DPS
18/01/2017 10/02/2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA DPS
07/12/2016 17/01/2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DLA DPS SYRENA
23/11/2016 02/12/2016 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DLA DPS SYRENA
05/09/2016 08/12/2016 Przetarg nieograniczony na modernizację DPS
25/05/2016 01/07/2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE
05/04/2016 13/05/2016 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ ELEWACJI W DPS
30/11/2015 31/12/2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DLA DPS SYRENA
27/11/2014 12/12/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWA MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS “SYRENA”
09/07/2014 26/08/2014 SIWZ DO ZAMÓWIENIA – MODERNIZACJA DACHU DPS “SYRENA”
08/05/2014 26/06/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – MODERNIZACJA BALKONÓW W DPS “SYRENA”
20/01/2014 18/02/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ DPS “SYRENA”
11/12/2013 21/12/2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – OCHRONA DPS “SYRENA”
20/11/2013 22/12/2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWA OWOCÓW I WARZYW DLA MIESZKAŃCÓW DPS “SYRENA”
18/11/2013 17/12/2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKIECH DLA MIESZKAŃCÓW DPS
18/11/2013 17/12/2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWA RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS “SYRENA”
13/11/2013 30/12/2013 OGŁOSZENIE – DOSTAWY MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS “SYRENA”
26/08/2013 18/09/2013 OGŁOSZENIE W SPRAWIE NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO 1
16/07/2013 28/08/2013 OGŁOSZENIE – MODERNIZACJA DPS SYRENA – WYMIANA WIND
08/04/2013 07/05/2013 OGŁOSZENIE – DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS SYRENA
12/03/2013 15/05/2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE
13/02/2013 19/03/2013 OGŁOSZENIE – DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS SYRENA
09/01/2013 07/02/2013 OGŁOSZENIE – USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI POMIESZCZEN W BUDYNKU DPS SYRENA ORAZ DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENICZNYCH
09/01/2013 24/01/2013 OGŁOSZENIE – DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS SYRENA
14/12/2012 10/01/2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ DOZOROWANIA BUDYNKU I TERENU DPS “SYRENA”
28/11/2012 10/01/2013 OGŁOSZENIE – DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW
28/11/2012 10/01/2013 OGŁOSZENIE – DOSTAWA MLEKA I JEGO PRZETWORÓW
28/11/2012 10/01/2013 OGŁOSZENIE – DOSTAWA MIĘSA, WĘDLIN I ARTYKUŁÓW DROBIOWYC

Pozostałe Ogłoszenia

Data dodania Data ostatniego załącznika Nazwa
17/02/2021 17/02/2021 Nabór na stanowisko Pracownika socjalnego
14/01/2021 14/01/2021 Nabór na stanowisko Pomoc kuchenna
19/11/2020 19/11/2020 Nabór na stanowisko Pielęgniarki/ Pielęgniarza
16/11/2020 07/12/2020 Zapytanie ofertowe w ramach zasad konkurencyjności – dot. zakupu i dostawy środków ochrony osobistej dla pielęgniarek
02/10/2020 02/10/2020 Nabór na stanowisko opiekun
05/08/2020 05/08/2020 Sprawozdanie finansowe (bilans) za 2019
09/05/2019 09/05/2019 SPRAWOZDANIE FINANSOWE (BILANS) DPS
13/11/2018 13/11/2018 Nabór na stanowisko pomoc kuchenna
09/10/2018 29/10/2018 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Informatyk
14/09/2018 14/09/2018 Nabór na stanowisku pomoc kuchenna
07/08/2018 07/08/2018 Nabór na stanowisko pomoc kuchenna
02/08/2018 02/08/2018 Nabór na stanowisko opiekuna
16/07/2018 08/08/2018 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. finansowo-księgowych
18/06/2018 18/06/2018 Nabór na stanowisko starsza pokojowa
29/05/2018 29/05/2018 NABÓR NA STANOWISKO – PIELĘGNIARKA, OPIEKUN, POMOC KUCHENNA
09/05/2018 09/05/2018 NABÓR NA STANOWISKO – PIELĘGNIARKA
24/04/2018 24/04/2018 Plan postępowań w 2018r. – aktualizacja
28/03/2018 28/03/2018 Plan postępowań w 2018r. – aktualizacja
25/01/2018 25/01/2018 Plan postępowań w 2018r.
01/12/2017 01/12/2017 Nabór na stanowisko pracownika socjalnego
27/10/2017 27/10/2017 Nabór na stanowisko psychologa
01/09/2017 29/09/2017 NABOR NA STANOWISKO INSPEKTOR ds. KADR
01/09/2017 29/09/2017 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – INSPEKTOR ds. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
21/08/2017 21/08/2017 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – INSPEKTOR ds. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
21/08/2017 31/08/2017 NABOR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – INSPEKTOR ds. KADR
01/08/2017 22/11/2017 Plan postępowań zamówień publicznych DPS
01/08/2017 23/08/2017 NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR ds. KADR
19/07/2017 01/08/2017 NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR Dds. KADR
16/02/2017 16/02/2017 Komunikat Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
07/09/2016 03/10/2016 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Księgowa ds. rozliczeń gotówkowych
27/06/2016 22/07/2016 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Księgowy ds. rozliczeń gotówkowych
09/06/2016 09/06/2016 Nabór na stanowisko starszej pielęgniarki
12/05/2016 25/05/2016 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Księgowy ds. rozliczeń gotówkowych
01/02/2016 01/02/2016 OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI HYUNDAI WAGON
28/09/2015 15/10/2015 OGŁOSZENIE DOT. NABORU NA STANOWISKO STARSZEGO KSIĘGOWEGO ds. ROZLICZEŃ GOTÓWKOWYCH
27/02/2015 27/03/2015 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
09/07/2014 04/08/2014 OGŁOSZENIE – NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – INSPEKTOR DS. ADMINISTRACJI BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI
07/04/2014 28/04/2014 OGŁOSZENIE – NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – INSPEKTOR DS. ADMINISTRACJI BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI
02/09/2013 17/10/2013 OGŁOSZENIE – NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE – ZASTĘPCA DYREKTORA

Rekrutacja

Data dodania Data ostatniego załącznika Nazwa
05/04/2024 05/04/2024 Ogłoszenie o nabór na stanowisko pomoc kuchenna
23/02/2024 13/03/2024 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Działu opiekuńczo – terapeutycznego
25/01/2024 25/01/2024 Ogłoszenie o nabór na stanowisko pomoc kuchenna
05/01/2024 05/01/2024 Ogłoszenie o nabór na stanowisko Fizjoterapeuty
05/01/2024 05/01/2024 Ogłoszenie o nabór na stanowisko opiekuna/starszego opiekuna/opiekuna kwalifikowanego
05/01/2024 05/01/2024 Ogłoszenie o nabór na stanowisko pokojowej/starszej pokojowej
05/01/2024 05/01/2024 Ogłoszenie o nabór na stanowisko Instruktora terapii zajęciowej
21/06/2023 21/06/2023 Ogłoszenie o nabór na stanowisko Psychologa.
02/06/2023 02/06/2023 Ogłoszenie o nabór na stanowisko opiekuna/starszego opiekuna/opiekuna kwalifikowanego
17/05/2023 17/05/2023 Ogłoszenie o nabór na stanowisko pomoc kuchenna
08/03/2023 08/03/2023 Ogłoszenie o nabór na stanowisko rzemieślnik/konserwator
23/02/2023 23/02/2023 Ogłoszenie o nabór na stanowisko pomoc kuchenna
23/02/2023 28/03/2023 Ogłoszenie o nabór na stanowisko Inspektor/Starszy Inspektor ds. Finansowo-Księgowych
23/02/2023 23/02/2023 Ogłoszenie o nabór na stanowisko Fizjoterapeuty
13/01/2023 13/01/2023 Ogłoszenie o nabór na stanowisko pomoc kuchenna
09/01/2023 09/01/2023 Ogłoszenie o nabór na stanowisko Psychologa
22/12/2022 22/12/2022 Ogłoszenie rzemieślnik – konserwator
22/12/2022 22/12/2022 Nabór na stanowisko St. Opiekun kwalifikowany
22/12/2022 10/02/2003 Stanowisko Inspektor/Starszy Inspektor ds. Finansowo-Księgowych
19/11/2022 19/11/2022 Ogłoszenie o nabór na stanowisko pokojowa/starsza pokojowa
03/11/2022 02/12/2022 Nabór na Stanowisko Inspektor St. Inspektor ds. finansowo – księgowych.
05/10/2022 05/10/2022 Nabór na Stanowisko Inspektor St. Inspektor ds. finansowo – księgowych.
02/09/2022 02/09/2022 Nabór na Stanowisko Inspektor St. Inspektor ds. finansowo – księgowych.
04/08/2022 04/08/2022 Nabór na Stanowisko Inspektor St. Inspektor ds. finansowo – księgowych.
02/07/2022 02/07/2022 Stanowisko Inspektor/Starszy Inspektor ds. Finansowo-Księgowych
03/06/2022 04/07/2022 Stanowisko – Inspektor ds. administracyjnych
16/05/2022 16/05/2022 Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, Inspektor ds. administracyjnych
05/04/2022 29/04/2022 Inspektor ds. administracyjnych.
22/03/2022 22/03/2022 Ogłoszenie o nabór na stanowisko Pracownik Socjalny
17/02/2022 17/02/2022 Nabór na stanowisko Pomoc kuchenna
21/01/2022 24/02/2022 Nabór na stanowisko Inspektor/ St. Inspektor ds. administracyjnych
20/10/2021 20/10/2021 Nabór na stanowisko Pomoc kuchenna
07/10/2021 16/11/2021 Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
27/09/2021 27/09/2021 Nabór na stanowisko Pokojowa
27/08/2021 27/08/2021 Nabór na stanowisko Pracownika socjalnego
26/08/2021 26/08/2021 Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
09/06/2021 09/06/2021 Nabór na stanowisko Kucharz
09/06/2021 09/06/2021 Nabór na stanowisko Pokojowa
02/06/2021 02/06/2021 Nabór na stanowisko Kierownik sekcji terapeutyczno – medycznej
15/04/2021 15/04/2021 Nabór na stanowisko Pielęgniarki_Pielęgniarza
15/04/2021 15/04/2021 Nabór na stanowisko asystenta ds. pielęgnacyjnych
01/04/2021 01/04/2021 Nabór na stanowisko Kucharz
19/03/2021 19/03/2021 Nabór na stanowisko opiekun
05/03/2021 05/03/2021 Nabór na stanowisko Pomoc kuchenna
19/06/2020 19/06/2020 Nabór na stanowisko Opiekun
17/06/2020 14/07/2020 Nabór na stanowisko urzędnicze Inspektor ds. Finansowo-Księgowych
25/05/2020 25/05/2020 Nabór na stanowisko Pomoc kuchenna
21/05/2020 17/06/2020 Nabór na stanowisko urzędnicze Inspektor ds. Finansowo-Księgowych
03/03/2020 25/03/2020 Nabór na stanowisko St. Inspektor ds. administracyjnych
04/02/2020 04/02/2020 Nabór na stanowisko Pomoc kuchenna
30/01/2020 31/01/2020 Nabór na stanowisko Starsza pokojowa
16/01/2020 03/03/2020 Nabór na stanowisko Kierownik Zespołu terapeutyczno – medycznego
20/12/2019 20/12/2019 Nabór na stanowisko starszej pielęgniarki
19/11/2019 19/11/2019 NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO
15/11/2019 16/11/2021 NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE – INSPEKTOR DS. ADMINISTRACYJNYCH
13/11/2019 29/11/2019 NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE – STARSZY INSPEKTOR DS FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
23/10/2019 23/10/2019 Nabór na stanowisko pomoc kuchenna
16/10/2019 16/10/2019 Nabór na stanowisko praczka
16/10/2019 16/10/2019 Nabór na stanowisko starsza pokojowa
04/09/2019 04/09/2019 OGŁOSZENIE DOT. WODY
02/08/2019 12/09/2019 NABÓR NA STANOWISKO STARSZY OPIEKUN
11/07/2019 12/09/2019 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO – STARSZA PIELĘGNIARKA
08/07/2019 28/08/2019 NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY
12/06/2019 12/06/2019 Nabór na stanowisko starsza pielęgniarka
12/06/2019 12/06/2019 Nabór na stanowisko pracownik socjalny
05/06/2019 01/07/2019 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE – GŁÓWNY KSIĘGOWY
05/06/2019 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – INSPEKTOR ds. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
28/05/2019 28/05/2019 Nabór na stanowisko starszego opiekuna
20/05/2019 05/06/2019 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE – GŁÓWNY KSIĘGOWY
28/03/2019 28/03/2019 Nabór na stanowisko pomoc kuchenna
26/03/2019 26/03/2019 Nabór na stanowisko pracownika socjalnego
19/12/2018 Nabór na stanowisko pracownik socjalny
21/03/2018 21/03/2018 NABÓR NA STANOWISKO STARSZA POKOJOWA
21/02/2018 19/03/2018 Nabór na stanowisko Starszego Inspektora ds Administracyjnych
16/02/2018 16/02/2018 Nabór na stanowisko instruktora terapii zajęciowej
16/02/2018 16/02/2018 Nabór na stanowisko starszego opiekuna
02/02/2018 02/02/2018 NABÓR NA STANOWISKO PRACZKA
04/08/2016 30/08/2016 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. finansowo-księgowych w zakresie rozliczeń gotówkowych
27/06/2016 04/08/2016 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. kadr
04/02/2015 25/02/2015 OGŁOSZENIE DOT. NABORU