Przetarg nieograniczony na modernizację DPS

Załączniki

Data dodaniaNazwa
08-12-2016Ogłoszenie o zmianie umowy
12-10-2016Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
28-09-2016Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
20-09-2016Informacja z otwarcia ofert
15-09-2016Przedmiar robót w wersji ATH
15-09-2016Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
14-09-2016Pytania i odpowiedzi I
05-09-2016OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE
05-09-2016Załącznik nr 7 do SIWZ
05-09-2016Specyfikacja istotnych warunków na modernizację DPS “Syrena”