Wolontariat

Inauguracja II edycji programu rozwoju wolontariatu w instytucjach opiekuńczo-leczniczych w Warszawie 14 czerwca 2019 roku.

Zorganizowano między innymi w naszej placówce spotkanie w ramach cyklu spotkań sieciujących

Cykl spotkań sieciujących był dedykowany uczestniczkom i uczestnikom programu. Celem tej części programu jest integracja, wymiana doświadczeń, wzajemne wsparcie oraz szukanie rozwiązań dla wyzwań wynikających z promocji oferty, rekrutacji, czy bieżącej współpracy z wolontariuszami. Spotkania sieciujące odbywały się raz na dwa miesiące w instytucjach, które uczestniczą w programie. Formuła spotkań zakłada część warsztatową, spotkanie z zaproszonym gościem, wizytę studyjną, a także równie potrzebne rozmowy w kuluarach przy kawie czy herbacie.

Wolontariat

Spotkanie z koordynatorami wolontariatu w Centrum Alzheimera spotkało się z dużym entuzjazmem uczestników.

Wolontariat
 

Spotkanie sieciujące koordynatorów wolontariatu zorganizowane zostało również i w naszej placówce – Domu Pomocy Społecznej „Syrena”

Wolontariat

Trzecie – ostatnie – szkolenie dotyczyło obszarów związanych z bieżącą współpracą z wolontariuszami. Karolina Kłosińska zaprosiła uczestników do wspólnej refleksji nad motywacjami, jakie łączą wolontariuszy. Ten etap pozwolił uczestnikom na stworzenie propozycji działań dedykowanych wolontariuszom, dzięki którym możliwe jest docenienie ich zaangażowania oraz współpraca w przyjemnej atmosferze. Uczestnicy zastanawiali się również na sposobami wprowadzania wolontariuszy do instytucji, a także nad komunikacją i motywowaniem do dalszych działań.