Cykliczne spotkania harcerzy z naszymi seniorami 2019 / 2020 organizowane przez naszych wolontariuszy

Cykliczne spotkania harcerzy z naszymi seniorami 2019 / 2020 organizowane przez naszych wolontariuszy

Osoby z wlontariatu.

Wolontaria
Wspólne śpiewanie dawnych pieśni harcerskich w wykonaniu harcerzy, wolontariuszy i naszych Mieszkańców.

Osoby z wlontariatu.

Wolontaria

Harcerze uraczyli nas opowieścią o swoich działaniach w harcerstwie, a także w formie prelekcji opowiedzieli nam dzieje harcerstwa w naszym kraju podczas kilku zorganizowanych spotkań.