O nas

Przedmiot działalności, usługi

Nasz Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńczo – pielęgnacyjne i  wspomagające wykonywane przez profesjonalny i doświadczony zespół pracowników. Pomoc i opieka nad Mieszkańcami sprawowana jest w sposób rzetelny, indywidualny, podmiotowy zgodnie z obowiązującymi standardami.

USŁUGI BYTOWE

Dom dysponuje 145 miejscami.

W domu znajduje się 113 pokojów mieszkalnych.  Pokoje Mieszkańców wyposażone są w podstawowe sprzęty zgodnie ze standardem.

Łazienki i toalety znajdują się na korytarzach i są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na jedną łazienkę i toaletę przypadają nie więcej niż trzy osoby zgodnie z obowiązującym standardem. Łazienki dzielą się na damskie i męskie oraz prysznice koedukacyjne dla osób wymagających pomocy. Dodatkowo posiadamy trzy kąpielownie dla osób niesprawnych.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I PIELĘGNACYJNE

Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne świadczą w naszym domu opiekunowie, pielęgniarki, i pokojowe.

Opiekunowie pomagają Mieszkańcom w czynnościach higieniczno-pielęgnacyjnych tj. pomoc przy toalecie porannej i wieczornej, pomoc przy kąpieli. Udzielają pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego tj. pomoc przy posiłkach, przy ubieraniu się i rozbieraniu. Ich zadaniem jest również podnoszenie sprawności i aktywizacja Mieszkańca oraz pomoc w wykonywaniu czynności gospodarczych, porządkowych i pomoc w robieniu zakupów. Sprawują opiekę podczas wizyt lekarskich, odwiedzają mieszkańców w szpitalu.

Pielęgniarki pracują całodobowo. Ich zadaniem jest rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych i zdrowotnych mieszkańca, umawianie wizyt do lekarza pierwszego kontaktu i lekarzy specjalistów, pobieranie materiałów do badań diagnostycznych, świadczenie zleceń wystawionych przez lekarza, tj. podawanie leków, wykonywanie iniekcji, zakładanie opatrunków, wykonywanie inhalacji oraz udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i nagłych zachorowaniach.

Mieszkańcy objęci są opieką medyczną przez lekarzy rodzinnych w przychodni zdrowia – SPZOZ przy ul. Płockiej 49 w Warszawie. Do osób leżących, chorych wzywani są lekarze na wizyty domowe. Na konsultacje do lekarzy specjalistów mieszkańcy dowożeni są samochodami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych i w tym czasie pozostają pod opieką opiekunów. Dodatkowo dom zapewnia usługi stacjonarne specjalistów tj. psychologa, psychiatry i lekarza fizykoterapii.

Pokojowe pomagają Mieszkańcom w czynnościach gospodarczych m.in. przesłaniu łóżka, wymianie pościeli, w utrzymaniu czystości i porządku w pokojach oraz w innych pomieszczeniach z których korzystają Mieszkańcy.

 

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE

Rehabilitacja i fizykoterapia

Nasi Mieszkańcy stacjonarnie korzystają z kompleksowej opieki rehabilitacyjnej mającej na celu utrzymanie lub przywrócenie utraconej sprawności.

Posiadamy:

  • salę gimnastyczną wyposażoną w drabinki, materace do ćwiczeń, rotory do ćwiczeń oporowych kończyn górnych i dolnych oraz rowerki stacjonarne;
  • salę rehabilitacyjną UGUL wyposażoną w kabinę ćwiczeń i zawieszeń, osprzęt do ćwiczeń (linki, podwieszki, pasy, ciężarki) i stół rehabilitacyjny;
    UGUL oznacza Uniwersalny Gabinet Usprawnienia Leczniczego, zestaw ten umożliwia wykonywanie ćwiczeń w odciążeniu i podwieszeniu. Kabina do ćwiczeń i zawieszeń przeznaczona jest do wykonywania ćwiczeń samo wspomagających oraz ćwiczeń czynnych z oporem, z zastosowaniem  systemów bloczkowo-ciężarkowych. Zestaw tych urządzeń stanowi kompleksowe stanowisko terapeutyczne przeznaczone dla usprawniania chorych ze schorzeniami narządu ruchu. Ćwiczenia rehabilitacyjne zleca lekarz fizykoterapii, a praktyczne ćwiczenia prowadzą specjaliści rehabilitacji ruchowej.
  • salę rehabilitacyjną (pracownię fizykoterapii), gdzie wspomagamy terapię ruchową wykonując różne zabiegi zlecone przez lekarza fizykoterapii tj. laser, pole magnetyczne, prądy, krioterapia, ultradźwięki, lampa Solux, lampa Bioptron.
  • pokój aktywizacji ruchowej – siłownię wyposażoną w profesjonalny sprzęt, min. bieżnię, Atlas do ćwiczeń, ławkę do ćwiczeń, wiosła.

Oferujemy naszym mieszkańcom ćwiczenia indywidualne i grupowe, prowadzimy usprawnianie ruchowe (pionizacja, nauka chodzenia).

Terapia zajęciowa

Celem terapii jest aktywizowanie i usprawnianie psychofizyczne mieszkańca. Instruktor terapii zajęciowej organizuje Mieszkańcom czas wolny, imprezy i spotkania okolicznościowe oraz wycieczki. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach i są dopasowane do możliwości i zainteresowań Mieszkańców. Oferta zajęć jest różnorodna i każdy może znaleźć coś dla siebie. Jedną z form terapii są zajęcia manualne umożliwiające zachowanie sprawności fizycznej pozwalającej na samodzielne wykonywanie prostych czynności dnia codziennego. Pod czujnym okiem psychologa i terapeuty zajęciowego prowadzone są również zajęcia, na których Mieszkańcy słuchają muzyki, oglądają filmy o tematyce relaksacyjnej oraz wykonują lekkie ćwiczenia rozluźniające. Dzieki temu mogą odpocząć, zrelaksować się i zdystansować do swoich problemów. Organizowane są również zajęcia plastyczne i muzyczno-wokalne. Dla tych, którzy lubią „poruszać głową”,  mamy  zajęcia z rozrywką  intelektualną.  Mieszkańcy,  którzy  lubią  czytać, mogą  skorzystać z punktu  bibliotecznego  znajdującego  się na terenie naszego Domu. Terapeuci dostarczają również książki do pokojów Mieszkańców.

W naszym Domu odbywają się imprezy okolicznościowe m.in. bal sylwestrowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Seniora i pikniki. Są to zabawy taneczne połączone z konkursami i poczęstunkiem. Szczególnie celebrujemy święta tj. Boże Narodzenie i Wielkanoc.

W naszym Domu znajduje się także kaplica pod wezwaniem Matki Boskiej z Lourdes. W każdy piątek i niedzielę odprawiana jest tam Msza Święta. W pierwsze piątki miesiąca można wziąć udział w Adoracji Najświętszego Sakramentu i przystąpić do sakramentu pokuty. Ściśle współpracują z nami księża z Parafii św. Wojciecha.

Pracownicy socjalni

Pracownicy socjalni są pierwszymi osobami, które mają kontakt z przyszłymi Mieszkańcami, zapoznają nowych Mieszkańców z organizacją Domu oraz z innymi pracownikami i Mieszkańcami.

Wykonują pracę socjalną na rzecz Mieszkańca, m.in. zapewniając dostępność do informacji z zakresu praw i uprawnień, informując o możliwości zabezpieczenia środków finansowych na depozycie, pomagając w załatwieniu spraw osobistych i urzędowych, pomagając w załatwianiu spraw spadkowych i spraw związanych z pochówkiem. Pracownicy socjalni pomagają również w organizowaniu Rady Mieszkańców i uczestniczą w zebraniach, a przede wszystkim zawsze służą poradą.