Początek wolontariatu w naszej placówce 2018 rok.

Początek wolontariatu w naszej placówce 2018 rok.

 

Wszystkie Domy Pomocy Społecznej, które od maja 2018 r. uczestniczyły w pilotażowym programie idą wspólną drogą, choć uwzględniającą ich odrębne charaktery jako placówek. Na początku odbyło się spotkanie z Dyrektorami DPS “Syrena”, Centrum Alzheimera, DPS “Pod Brzozami”, aby przedstawić założenia programu, poznać specyfikę i potrzeby każdego miejsca oraz uzyskać akceptację dla planowanych działań.

Kolejnym etapem były szkolenia dla koordynatorów wolontariatu, które odbyły się w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu

Cztery moduły: formalno-prawny, rekrutacja, planowanie działań, współpraca ze środowiskiem lokalnym, dały koordynatorom wiedzę z zakresu tworzenia dokumentów, kreowania i realizacji strategii rozwoju wolontariatu, rekrutacji, korzystania z nowych technologii. Szkolenie było też przestrzenią do poznania się, nawiązania relacji i wzajemnego czerpania pomysłów. Szkolenia odbyli również pracownicy Domów Pomocy Społecznej. Zwróciliśmy uwagę przede wszystkim na trzy kwestie: potrzeby instytucji, obawy pracowników i korzyści wynikające z organizacji wolontariatu w Placówkach.

Po cyklu szkoleń dla koordynatorów wolontariatu i personelu DPS-ów, rozpoczęliśmy organizację międzypokoleniowych Festynów pod hasłem “Poznajmy się!’. Wydarzenia pokazały przyjazne oblicza placówek i zachęciły do wolontariatu na rzecz mieszkających w nich Seniorów.

Festyn w Domu Pomocy Społecznej „Syrena” pod hasłem „Poznajmy się”

Wolontariat

W ostatnią sobotę sierpnia 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej „Syrena” zapanowała twórcza atmosfera, sprzyjająca międzypokoleniowej współpracy i zabawie! Tego dnia można było poznać placówkę, mieszkańców, personel, a przede wszystkim dołączyć do grona DPS owych wolontariuszy! Głównym założeniem wydarzenia była popularyzacja wolontariatu i integracja mieszkańców DPS z lokalną społecznością.

Wolontariat

Na uczestników festynu czekało wiele atrakcji, m.in. występ kabaretu „Mucha nie siada”, warsztaty, wystawa rękodzieła mieszkańców DPSu, planszówki, quiz z nagrodami, a także wspólny posiłek w formie grilla.

Podczas warsztatów „Zróbmy sobie SPA” uczestnicy wykonywali naturalne kosmetyki kąpielowe. Natomiast efektem warsztatów „Zawekuj Las” były kompozycje roślinne w słoikach, które zostały przekazane seniorom mieszkającym w DPSie. Festyn zakończył się wspólnym malowaniem muralu z hasłami dotyczącymi wolontariatu i działaniu na korzyść.

Wolontariat

W wydarzeniu uczestniczyła również Młodzieżowa grupa ratownicza dzięki której można było poznać zasady udzielania pierwszej pomocy. 

Wolontariat

Dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w tworzenie tak wyjątkowego wydarzenia! Cieszymy się, że pomimo niesprzyjającej pogody, frekwencja dopisała i zgodnie z hasłem “Poznajmy się!” mogliśmy nawiązać nowe relacje, porozmawiać o ideii wolontariatu na rzecz osób starszych, a także spędzić czas w tak miłym gronie.