Udział i pomoc wolontariuszy w organizowaniu imprez wolontariat

Wolontariat
Udział i pomoc wolontariuszy w organizowaniu imprez, uroczystości, odczytów oraz prelekcji dla seniorów

Wolontariat
Bezcenna pomoc wolontariuszy podczas letnich pikników.

Wolontariat

Nasze wolontariuszki podczas imprez okazjonalnych