OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, DOT. ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH