PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DLA DPS SYRENA

Załączniki

Data dodaniaNazwa
31-12-2015Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy.
18-12-2015INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – dot. dostawy mięsa i produktów mięsnych
30-11-2015SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
30-11-2015OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWA MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS SYRENA