Przetarg nieograniczony na nową dokumentację projektową dla 9 DPS-ów

Załączniki

Data dodaniaNazwa
03-12-201917. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
18-11-201916. Informacja z otwarcia ofert
12-11-201915. Odpowiedź na zapytanie
08-11-201914. Zasad budowy wewnętrznego okablowania strukturalnego
08-11-201913. Standardy okablowania strukturalnego dla Domów Pomocy Społecznej koniecznego do wdrożenia systemu „Syrena”.
08-11-201912. Liczba tabletów do Punktów Abonenckich Tablet
08-11-201911. Punkty Abonenckie
08-11-201910. Powierzchnie budynków dziewięciu Domów Pomocy Społecznej
08-11-20199. Wykaz doświadczenie głównego projektanta
08-11-20198. Wykaz osób
08-11-20197. Wykaz usług
08-11-20196. Formularz ofertowy
08-11-20195. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału.
08-11-20194. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
08-11-20193. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu
08-11-20192. SIWZ
08-11-20191. Ogłoszenie