Plan postępowań na 2022 rok

Opieka Wytchnieniowa

Opieka Wytchnieniowa

  Od 1 kwietnia 2022 r. rozpocznie się realizacja usług opieki wytchnieniowej w formie wsparcia całodobowego w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy:...

Wolontariusz w naszej kawiarence

WOLONTARIUSZ W NASZEJ KAWIARENCE Opis projektu Kawiarenka w naszym domu to miejsce, w którym spotykają się seniorzy na tak zwaną popołudniową kawę herbatę i ciasteczka. Poszukujemy wolontariuszy, którzy pomagaliby mieszkańcom w parzeniu kawy, herbaty, podaniu...