Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli I Wydział Cywilny

Regulamin odwiedzin

Regulamin odwiedzin Mieszkańców w Domu PomocySpołecznej ,,Syrena”  1. Mieszkańcy mogą przyjmować osoby odwiedzające (krewnych i znajomych)w każdy dzień tygodnia w godzinach od 09:00 do 20:00.2. Z uwagi na realizowane zajęcia terapeutyczne dla Mieszkańców,...