Przyjdź na DZIEŃ SENIORA z ZUS

Regulamin odwiedzin

Regulamin odwiedzin Mieszkańców w Domu PomocySpołecznej ,,Syrena”  1. Mieszkańcy mogą przyjmować osoby odwiedzające (krewnych i znajomych)w każdy dzień tygodnia w godzinach od 09:00 do 20:00.2. Z uwagi na realizowane zajęcia terapeutyczne dla Mieszkańców,...
Opieka Wytchnieniowa

Opieka Wytchnieniowa

  Od 1 kwietnia 2022 r. rozpocznie się realizacja usług opieki wytchnieniowej w formie wsparcia całodobowego w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy:...