XX PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

Jak co roku uczestniczyliśmy w Przeglądzie Artystycznym dla Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej.

Występowaliśmy z programem poetycko-patriotycznym oraz prezentowaliśmy swoje prace na wystawie.

To była wspaniała impreza. Bardzo dziękujemy organizatorom.