XIX PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Podczas przeglądu, oprócz występów artystycznych,
mogliśmy podziwiać prace plastyczne naszych
Mieszkańców.