Wyjście do Muzeum

12/05/2022

W dniu 12/05/2022 Mieszkańcy naszego domu udali się na zwiedzanie Muzeum Miasta Stołecznego Warszawy.