WYCIECZKA DO PŁOCKA

Zwiedzanie Bazyliki Katedralnej Wniebowstąpienia NMP

 Zwiedzanie Starego Miasta

 Rejs po Wiśle

 Zwiedzanie Muzeum Mazowieckiego