Warszawska Wigilia z dostawą

W ramach corocznej akcji “Warszawska Wigilia z dostawą”, organizowanej przez pracowników
Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu M. St. Warszawy, w DPS “Syrena” odbyły się warsztaty
rękodzieła, na których powstały piękne ozdoby świateczne dla Mieszkańców Naszego miasta.
W wykonanie tych pięknych ozdób zaangażowała się zarówno Pani Dyrektor – Małgorzata Słomian
jak również nasi pracownicy.