UROCZYSTA DROGA KRZYŻOWA
Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW
I MIESZKAŃCÓW