„Spotkanie” z kulturą i kuchnią japońską

W ramach czwartkowych zajęć świetlicowych, w naszej Kawiarence odbyło się
„spotkanie” z kulturą i kuchnią japońską.