SENTYMENTALNA WYCIECZKA “OGÓRKIEM” PO DAWNEJ WOLI WARSZAWSKIEJ
PRZY WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM MASŁAW