PRACE MIESZKAŃCÓW WYKONANE PODCZAS
ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH