“Łapię dzień”

Okres przedświąteczny był bardzo pracowity dla uczestników zajęć plastycznych, którzy z zaangażowaniem
wykonywali prace związane z przygotowaniem upominków dla Mieszkaców DPS w Rzeszowie, w ramach
projektu “Łapię dzień”. Wraz z Mieszkańcami, oczywiście “pod okiem” Pani Instruktor terapii zajęciowej,
Pani Psycholog, w akcję zaangażowała się Nasza Wolontariuszka Pani Karolina oraz przedstawicielki
z @Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej 50+, Pani Marta Gaworska i Pani Ilona Żuczkowska.
Efektem tej współpracy były piękne upominki w postaci uroczych mikołajów, których wykonanie było prawdziwym,
artystycznym wyzwaniem:)