Plan postępowań sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dn. 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych Domu Pomocy Społecznej “Syrena” na 2022 rok.