Finał akcji Święty Mikołaj dla Seniora

W grudniu miał miejsce kolejny finał akcji Święty Mikołaj dla Seniora, organizowanej od kilku lat
przez Fundację Święty Mikołaj dla Seniora. Mieszkańcy Naszego Domu otrzymali piękne prezenty
i życzenia świąteczne. Była radość i łzy wzruszenia. DZIĘKUJEMY!