Pokaz udzielania pierwszej pomocy z udziałem wolontariuszy.