Dom Pomocy Społecznej „Syrena”


Zamówienia publiczne i inne ogłoszenia

Drukuj
Data dodania Data ostatniego załącznika Ostatnio modyfikowane przez Nazwa
Pozostałe Ogłoszenia
2019-11-15 2019-11-15 Maria Domeracka NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR DS. ADMINISTRACYJNYCH
2019-11-13 2019-11-13 Maria Domeracka NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY INSPEKTOR DS FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
2019-11-07 2019-11-07 Maria Domeracka Aktualny plan postępowań na 2019r.
2019-10-23 2019-10-23 Maria Domeracka Nabór na stanowisko pomoc kuchenna
2019-10-16 2019-10-16 Maria Domeracka Nabór na stanowisko praczka
2019-10-16 2019-10-16 Maria Domeracka Nabór na stanowisko starsza pokojowa
2019-10-11 2019-10-11 Maria Domeracka Aktualny plan postępowań na 2019r.
2019-10-04 2019-10-04 Maria Domeracka Aktualny plan postępowań na 2019r.
2019-08-14 2019-08-14 Maria Domeracka Plan postepowań na 2019
2019-08-02 2019-09-12 Maria Domeracka NABÓR NA STANOWISKO STARSZY OPIEKUN
2019-07-11 2019-09-12 Maria Domeracka NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - STARSZA PIELĘGNIARKA
2019-05-09 2019-05-09 Maria Domeracka SPRAWOZDANIE FINANSOWE (BILANS) DPS
2019-01-02 2019-01-02 Maria Domeracka Plan postępowań na 2019r.
Zamówienia publiczne
2019-11-08 2019-11-18 Maria Domeracka Przetarg nieograniczony na nową dokumentację projektową dla 9 DPS-ów
2019-10-21 2019-11-12 Maria Domeracka Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców na 2019 i 2020r.
2019-10-07 2019-11-12 Maria Domeracka Przetarg nieograniczony na kioski diagnostyczne

Archiwum

Data dodania Data końca Ostatnio modyfikowane przez Nazwa
Pozostałe Ogłoszenia
2019-09-04 2019-09-04 Maria Domeracka OGŁOSZENIE DOT. WODY
2019-07-08 2019-08-28 Maria Domeracka NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY
2019-06-12 2019-06-12 Maria Domeracka Nabór na stanowisko starsza pielęgniarka
2019-06-12 2019-06-12 Maria Domeracka Nabór na stanowisko pracownik socjalny
2019-06-05 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR ds. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
2019-06-05 2019-07-01 Maria Domeracka NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY
2019-05-28 2019-05-28 Maria Domeracka Nabór na stanowisko starszego opiekuna
2019-05-20 2019-06-05 Maria Domeracka NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY
2019-03-28 2019-03-28 Maria Domeracka Nabór na stanowisko pomoc kuchenna
2019-03-26 2019-03-26 Maria Domeracka Nabór na stanowisko pracownika socjalnego
2018-12-19 Nabór na stanowisko pracownik socjalny
2018-11-13 2018-11-13 Maria Domeracka Nabór na stanowisko pomoc kuchenna
2018-10-09 2018-10-29 Maria Domeracka Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk
2018-09-14 2018-09-14 Maria Domeracka Nabór na stanowisku pomoc kuchenna
2018-08-07 2018-08-07 Maria Domeracka Nabór na stanowisko pomoc kuchenna
2018-08-02 2018-08-02 Maria Domeracka Nabór na stanowisko opiekuna
2018-07-16 2018-08-08 Maria Domeracka Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. finansowo-księgowych
2018-06-18 2018-06-18 Maria Domeracka Nabór na stanowisko starsza pokojowa
2018-05-29 2018-05-29 Maria Domeracka NABÓR NA STANOWISKO - PIELĘGNIARKA, OPIEKUN, POMOC KUCHENNA
2018-05-09 2018-05-09 Maria Domeracka NABÓR NA STANOWISKO - PIELĘGNIARKA
2018-04-24 2018-04-24 Maria Domeracka Plan postępowań w 2018r. - aktualizacja
2018-03-28 2018-03-28 Maria Domeracka Plan postępowań w 2018r. - aktualizacja
2018-03-21 2018-03-21 Maria Domeracka NABÓR NA STANOWISKO STARSZA POKOJOWA
2018-02-21 2018-03-19 Maria Domeracka Nabór na stanowisko Starszego Inspektora ds Administracyjnych
2018-02-16 2018-02-16 Maria Domeracka Nabór na stanowisko starszego opiekuna
2018-02-16 2018-02-16 Maria Domeracka Nabór na stanowisko instruktora terapii zajęciowej
2018-02-02 2018-02-02 Maria Domeracka NABÓR NA STANOWISKO PRACZKA
2018-01-25 2018-01-25 Maria Domeracka Plan postępowań w 2018r.
2017-12-01 2017-12-01 Maria Domeracka Nabór na stanowisko pracownika socjalnego
2017-10-27 2017-10-27 Maria Domeracka Nabór na stanowisko psychologa
2017-09-01 2017-09-29 Maria Domeracka NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR ds. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
2017-09-01 2017-09-29 Maria Domeracka NABOR NA STANOWISKO INSPEKTOR ds. KADR
2017-08-21 2017-08-21 Maria Domeracka NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR ds. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
2017-08-21 2017-08-31 Maria Domeracka NABOR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR ds. KADR
2017-08-01 2017-11-22 Maria Domeracka Plan postępowań zamówień publicznych DPS
2017-08-01 2017-08-23 Maria Domeracka NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR ds. KADR
2017-07-19 2017-08-01 Maria Domeracka NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR Dds. KADR
2017-02-16 2017-02-16 Maria Domeracka Komunikat Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
2016-09-07 2016-10-03 Maria Domeracka Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowa ds. rozliczeń gotówkowych
2016-08-04 2016-08-30 Maria Domeracka Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. finansowo-księgowych w zakresie rozliczeń gotówkowych
2016-06-27 2016-07-22 Maria Domeracka Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowy ds. rozliczeń gotówkowych
2016-06-27 2016-08-04 Maria Domeracka Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. kadr
2016-06-09 2016-06-09 Maria Domeracka Nabór na stanowisko starszej pielęgniarki
2016-05-12 2016-05-25 Maria Domeracka Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowy ds. rozliczeń gotówkowych
2016-02-01 2016-02-01 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI HYUNDAI WAGON
2015-09-28 2015-10-15 Maria Domeracka OGŁOSZENIE DOT. NABORU NA STANOWISKO STARSZEGO KSIĘGOWEGO ds. ROZLICZEŃ GOTÓWKOWYCH
2015-02-27 2015-03-27 Maria Domeracka NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
2015-02-04 2015-02-25 Maria Domeracka OGŁOSZENIE DOT. NABORU
2014-07-09 2014-08-04 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR DS. ADMINISTRACJI BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI
2014-04-07 2014-04-28 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR DS. ADMINISTRACJI BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI
2013-09-02 2013-10-17 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - ZASTĘPCA DYREKTORA
Zamówienia publiczne
2018-12-07 2019-01-08 Maria Domeracka Ogłoszenie o zamówieniu na usługi ochrony i dozorowania budynku oraz terenu DPS
2018-11-20 2019-01-02 Maria Domeracka Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, wędlin i artykułów drobiowych dla mieszkańców DPS w 2019r.
2018-10-05 2018-10-16 Maria Domeracka Zapytanie ofertowe dot. rozbudowy posiadanego systemu E-dokumentacji
2018-05-04 2018-06-05 Maria Domeracka PRZETARG NIEOGRANICZONY - SYSTEMY PRZYZYWOWE...
2018-03-28 2018-04-25 Maria Domeracka Ogłoszenie o zamówieniu dot. dostawy mięsa, wędlin i art. drobiowych.
2017-11-27 2018-01-08 Maria Domeracka Przetarg nieograniczony dot. ochrony osób i mienia oraz dozorowania budynku i terenu DPS
2017-11-27 2018-01-08 Maria Domeracka Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, wędlin i art. drobiowych dla mieszkańców DPS
2017-08-10 2017-09-20 Maria Domeracka Przetarg nieograniczony na modernizację łazienek w DPS SYRENA
2017-03-02 2017-03-02 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, DOT. ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
2017-03-02 2017-03-02 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, DOT. OCHRONY
2017-02-07 2017-02-21 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI - DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY ORAZ TERENU DPS
2017-01-23 2017-01-23 Maria Domeracka Plan postępowań zamówień publicznych DPS
2017-01-18 2017-02-10 Maria Domeracka PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA DPS
2016-12-07 2017-01-17 Maria Domeracka PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DLA DPS SYRENA
2016-11-23 2016-12-02 Maria Domeracka PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DLA DPS SYRENA
2016-09-05 2016-12-08 Maria Domeracka Przetarg nieograniczony na modernizację DPS
2016-05-25 2016-07-01 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
2016-04-05 2016-05-13 Maria Domeracka PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ ELEWACJI W DPS
2015-11-30 2015-12-31 Maria Domeracka PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DLA DPS SYRENA
2014-11-27 2014-12-12 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS "SYRENA"
2014-11-27 2014-12-12 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS "SYRENA"
2014-11-27 2014-12-12 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS "SYRENA"
2014-07-09 2014-08-26 Maria Domeracka SIWZ DO ZAMÓWIENIA - MODERNIZACJA DACHU DPS "SYRENA"
2014-07-09 2014-08-26 Maria Domeracka SIWZ DO ZAMÓWIENIA - MODERNIZACJA DACHU DPS "SYRENA"
2014-07-09 2014-08-26 Maria Domeracka SIWZ DO ZAMÓWIENIA - MODERNIZACJA DACHU DPS "SYRENA"
2014-07-09 2014-08-26 Maria Domeracka SIWZ DO ZAMÓWIENIA - MODERNIZACJA DACHU DPS "SYRENA"
2014-05-08 2014-06-26 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  MODERNIZACJA BALKONÓW W DPS "SYRENA"
2014-05-08 2014-06-26 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  MODERNIZACJA BALKONÓW W DPS "SYRENA"
2014-05-08 2014-06-26 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  MODERNIZACJA BALKONÓW W DPS "SYRENA"
2014-05-08 2014-06-26 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  MODERNIZACJA BALKONÓW W DPS "SYRENA"
2014-05-08 2014-06-26 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  MODERNIZACJA BALKONÓW W DPS "SYRENA"
2014-05-08 2014-06-26 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  MODERNIZACJA BALKONÓW W DPS "SYRENA"
2014-05-08 2014-06-26 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  MODERNIZACJA BALKONÓW W DPS "SYRENA"
2014-05-08 2014-06-26 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  MODERNIZACJA BALKONÓW W DPS "SYRENA"
2014-05-08 2014-06-26 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  MODERNIZACJA BALKONÓW W DPS "SYRENA"
2014-01-20 2014-02-18 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ  DPS "SYRENA"
2014-01-20 2014-02-18 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ  DPS "SYRENA"
2014-01-20 2014-02-18 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ  DPS "SYRENA"
2014-01-20 2014-02-18 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ  DPS "SYRENA"
2013-12-11 2013-12-21 Maria Domeracka ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - OCHRONA DPS "SYRENA
2013-12-11 2013-12-21 Maria Domeracka ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - OCHRONA DPS "SYRENA
2013-11-20 2013-12-22 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA OWOCÓW I WARZYW DLA MIESZKAŃCÓW DPS "SYRENA
2013-11-20 2013-12-22 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA OWOCÓW I WARZYW DLA MIESZKAŃCÓW DPS "SYRENA
2013-11-20 2013-12-22 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA OWOCÓW I WARZYW DLA MIESZKAŃCÓW DPS "SYRENA
2013-11-20 2013-12-22 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA OWOCÓW I WARZYW DLA MIESZKAŃCÓW DPS "SYRENA
2013-11-18 2013-12-17 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKIECH DLA MIESZKAŃCÓW DPS
2013-11-18 2013-12-17 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS "SYRENA"
2013-11-18 2013-12-17 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS "SYRENA"
2013-11-18 2013-12-17 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKIECH DLA MIESZKAŃCÓW DPS
2013-11-18 2013-12-17 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKIECH DLA MIESZKAŃCÓW DPS
2013-11-18 2013-12-17 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS "SYRENA"
2013-11-18 2013-12-17 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKIECH DLA MIESZKAŃCÓW DPS
2013-11-18 2013-12-17 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKIECH DLA MIESZKAŃCÓW DPS
2013-11-18 2013-12-17 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS "SYRENA"
2013-11-18 2013-12-17 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKIECH DLA MIESZKAŃCÓW DPS
2013-11-13 2013-12-30 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - DOSTAWY MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS "SYRENA"
2013-11-13 2013-12-30 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - DOSTAWY MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS "SYRENA"
2013-11-13 2013-12-30 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - DOSTAWY MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS "SYRENA"
2013-11-13 2013-12-30 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - DOSTAWY MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS "SYRENA"
2013-08-26 2013-09-18 Maria Domeracka OGŁOSZENIE W SPRAWIE NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO 1
2013-08-26 2013-09-18 Maria Domeracka OGŁOSZENIE W SPRAWIE NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO 1
2013-08-26 2013-09-18 Maria Domeracka OGŁOSZENIE W SPRAWIE NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO 1
2013-07-16 2013-08-28 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - MODERNIZACJA DPS SYRENA - WYMIANA WIND
2013-07-16 2013-08-28 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - MODERNIZACJA DPS SYRENA - WYMIANA WIND
2013-07-16 2013-08-28 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - MODERNIZACJA DPS SYRENA - WYMIANA WIND
2013-07-16 2013-08-28 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - MODERNIZACJA DPS SYRENA - WYMIANA WIND
2013-07-16 2013-08-28 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - MODERNIZACJA DPS SYRENA - WYMIANA WIND
2013-07-16 2013-08-28 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - MODERNIZACJA DPS SYRENA - WYMIANA WIND
2013-07-16 2013-08-28 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - MODERNIZACJA DPS SYRENA - WYMIANA WIND
2013-04-08 2013-05-07 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS SYRENA
2013-04-08 2013-05-07 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS SYRENA
2013-04-08 2013-05-07 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS SYRENA
2013-04-08 2013-05-07 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS SYRENA
2013-04-08 2013-05-07 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS SYRENA
2013-04-08 2013-05-07 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS SYRENA
2013-03-12 2013-05-15 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
2013-03-12 2013-05-15 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
2013-03-12 2013-05-15 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
2013-03-12 2013-05-15 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
2013-03-12 2013-05-15 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
2013-03-12 2013-05-15 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
2013-03-12 2013-05-15 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
2013-03-12 2013-05-15 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
2013-03-12 2013-05-15 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
2013-02-13 2013-03-19 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS SYRENA
2013-02-13 2013-03-19 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS SYRENA
2013-02-13 2013-03-19 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS SYRENA
2013-02-13 2013-03-19 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS SYRENA
2013-02-13 2013-03-19 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS SYRENA
2013-02-13 2013-03-19 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS SYRENA
2013-02-13 2013-03-19 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS SYRENA
2013-02-13 2013-03-19 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS SYRENA
2013-01-09 2013-01-24 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS SYRENA
2013-01-09 2013-02-07 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI POMIESZCZEN W BUDYNKU DPS SYRENA ORAZ DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENICZNYCH
2013-01-09 2013-02-07 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI POMIESZCZEN W BUDYNKU DPS SYRENA ORAZ DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENICZNYCH
2013-01-09 2013-01-24 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS SYRENA
2013-01-09 2013-02-07 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI POMIESZCZEN W BUDYNKU DPS SYRENA ORAZ DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENICZNYCH
2013-01-09 2013-01-24 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS SYRENA
2013-01-09 2013-02-07 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI POMIESZCZEN W BUDYNKU DPS SYRENA ORAZ DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENICZNYCH
2012-12-14 2013-01-10 Maria Domeracka ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ DOZOROWANIA BUDYNKU I TERENU DPS "SYRENA"
2012-12-14 2013-01-10 Maria Domeracka ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ DOZOROWANIA BUDYNKU I TERENU DPS "SYRENA"
2012-11-28 2013-01-10 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - DOSTAWA MLEKA I JEGO PRZETWORÓW
2012-11-28 2013-01-10 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - DOSTAWA MLEKA I JEGO PRZETWORÓW
2012-11-28 2013-01-10 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW
2012-11-28 2013-01-10 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - DOSTAWA MIĘSA, WĘDLIN I ARTYKUŁÓW DROBIOWYC
2012-11-28 2013-01-10 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - DOSTAWA MLEKA I JEGO PRZETWORÓW
2012-11-28 2013-01-10 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - DOSTAWA MIĘSA, WĘDLIN I ARTYKUŁÓW DROBIOWYC
2012-11-28 2013-01-10 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW
2012-11-28 2013-01-10 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW
2012-11-28 2013-01-10 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - DOSTAWA MIĘSA, WĘDLIN I ARTYKUŁÓW DROBIOWYC
2012-11-28 2013-01-10 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - DOSTAWA MLEKA I JEGO PRZETWORÓW
2012-11-28 2013-01-10 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - DOSTAWA MIĘSA, WĘDLIN I ARTYKUŁÓW DROBIOWYC
2012-11-28 2013-01-10 Maria Domeracka OGŁOSZENIE - DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW